วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

7 - 11 มกราคม 2556

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค 2 วัน คือวันที่ 7,8 ได้รับมอบหมายให้คุมสอบในวันที่ 7 และคุมสอบแทนครูในโรงเรียนในวันที่ 8 หลังคุมสอบเส็จได้มีการประชุมครูในโรงเรียน เพื่อพูดคุยและตกลงทำความเข้าใจกับคณะครูในโรงเรียนและนอกจากนี้ยังได้ตรวจข้อสอบนักเรียนและให้นักเรียนที่ตกในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 สอบแก้ตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น