วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

14 -18 มกราคม 2556

7 - 11 มกราคม 2556

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค 2 วัน คือวันที่ 7,8 ได้รับมอบหมายให้คุมสอบในวันที่ 7 และคุมสอบแทนครูในโรงเรียนในวันที่ 8 หลังคุมสอบเส็จได้มีการประชุมครูในโรงเรียน เพื่อพูดคุยและตกลงทำความเข้าใจกับคณะครูในโรงเรียนและนอกจากนี้ยังได้ตรวจข้อสอบนักเรียนและให้นักเรียนที่ตกในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 สอบแก้ตัว

2 -4 มกราคม 2556

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค 2 วัน คือวันที่ 3,4 มกราคม  และได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คุมสอบในวันที่ 3 และ 7 และได้คุมสอบแทนครูในโรงเรียนในวันที่ 4, 8 จากการปฎิบัติงานครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างในการคุมห้องสอบ มีนักเรียนบางคนทุจริตในการสอบและได้มีการตักเตือนนักเรียนในเรื่องการทุจริตการสอบ

24 - 28 ธันวาคม 2555

17 - 21 ธันวาคม 2555

10 - 14 ธันวาคม 2555

3 - 7 ธันวาคม 2555