วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

5 - 9 พฤศจิกายน 2555

ในสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนปกติและเป็นสัปดาห์แรกของการเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เข้าคาบคลินิคของนักเรียน ม.2/5 ในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเสริมในวิชาภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น