วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

19 - 23 พฤศจิกายน 2555

ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมพิเศษ คือกิจกรรมวันวชิราวุธ ซึ่งมีการทำพิธีในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณะลูกเสือ-เนตรนารีชั้นม.1 -3 เข้าร่วมนิพิธีนี้ และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสป็นผู้กำกับลูกเสือร่วมในพิธีอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น