วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

2 -4 มกราคม 2556

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค 2 วัน คือวันที่ 3,4 มกราคม  และได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คุมสอบในวันที่ 3 และ 7 และได้คุมสอบแทนครูในโรงเรียนในวันที่ 4, 8 จากการปฎิบัติงานครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างในการคุมห้องสอบ มีนักเรียนบางคนทุจริตในการสอบและได้มีการตักเตือนนักเรียนในเรื่องการทุจริตการสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น