วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ได้มีการมอบหมายภาระงานต่างๆจากครูพี่เลี้ยง เช่นภาระงานการสอน ตารางสอนซึ่งได้รับตารางสอนของห้อง ม. 2/4, 2/5, 2/6 และหน้าที่เวรประจำวันซึ่งในเดือนนี้ได้รับมอบหมายให้ยืนเวรรับนักเรียนประตูตอนเช้า  ในสัปดาห์นี้มีการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น