วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ 2555

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า และเข้าสอนตามคาบปกติ ยังได้เข้าร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบชุมนุมของวันพฤหัสบดี และคาบทักษะชีวิต

วันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวัน และทำหน้าที่ รับนักเรียนสายหน้าประตูโรงเรียนในวันอังคาร และได้เข้าสอนในคาบเรียนตามปกติ นอกจากนี้ยังช่วยตรวจข้อสอบคู่มือนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ในสัปดาห์นี้นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกๆเช้า และคาบสอนปกติแล้ว ยังได้เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูในวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และยังได้คุมสอบคู่มือของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 อีกด้วย

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ภาคเช้า
- เวรรับนักเรียนสาย ที่หน้สประตูโรงเรียน
ภาคบ่าย
- สอนในคาบที่ 6

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนในคาบที่ 1
ภาคบ่าย
- คาบทักษะชีวิต